FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie


PříběhEditovat

Na rozdíl od všech ostatních lišek, které kdy pobíhaly po lesích jižní Ionie, Ahri vždycky cítila podivné spojení s magickým světem kolem ní; spojení, jež se nějakým způsobem zdálo nekompletní. Hluboko uvnitř sebe cítila, že kůže, do které se narodila, jí tak docela nesedí a snila o tom, že se jednoho dne stane člověkem. Její cíl se zdál být navěky mimo její dosah, dokud ji náhoda nedohnala blízko lidské bitvy. Byla to příšerná scenérie: zem přikrytá peřinou z forem zraněných a umírajících vojáků. Cítila, jak je k jednomu z nich přitahována – k zahalenému muži, uvnitř pulsujícího magického pole, jehož život se rychle vytrácel. Přistoupila k němu a v tu chvíli, jako by v její mysli někdo něco spustil, něco, co se natahovalo k umírajícímu muži způsobem, kterému nedokázala porozumět. Esence jeho života se vlila do její, přinášeje s sebou neviditelná, magická vlákna. Ten pocit byl nepřekonatelně opojný. Jak ta vize pomalu slábla, s radostí zjišťovala, že se změnila. Její hebká bílá srst se stáhla, zmenšila svou délku a její tělo bylo dlouhé a pružné, ve tvaru lidí, kteří leželi rozprášeni kolem ní.

Nicméně, i když vypadala jako člověk, věděla, že ta přeměna nebyla opravdu dokonalá. Jako ta nejmazanější bytost se začlenila do lidské společnosti a využívala svého nově nabytého daru krásy k přitahování nic netušících mužů. Jakmile jednou okusili chuť jejího svůdného kouzla, mohla pozřít esenci jejich života. Požírání jejich tužeb ji přivedlo blíž k jejímu snu, ale čím víc životů brala, tím víc v ní vzrůstal podivný pocit hlubokého žalu. K určitým činnostem měla takové výhrady, které by jí jako lišku v životě nenapadaly. Uvědomila si, že nedokáže plně potlačit soužení své vyvíjející se morálky. Ve své pouti za řešením Ahri našla Institut Války, domov těch nejnadanějších mágů Runeterry. Nabídli jí šanci získat kompletní lidství bez dalších rizik, ve službách League of Legends.

"Milost je luxus lidí – a jsou za ní zodpovědní."
Ahri

Ionijský venkov shořel. Noxuské legie projely krajinou jako zoubkovaný nůž a jejich zbroje zářily krví v zapadajícím slunci. Planoucí chrámy zářící v ubývajícím denním světle a vzdálené výkřiky úzkosti naplnily vzduch.

Na předhůří hory Tevasa byla vesnice, ve které žilo kolem stovky lidí. V době obléhání však vesnice neměla žádné bojovníky. Některé rodiny utekly, některé se modlily a ty zbývající se semkly se svými bližními v pláči. Padesát odvážných duší se připravovalo na boj. Očistily své vidle od hlíny a k rukojetím košťat přidělali nože.

Rostoucí panika se odrážela v očích všech obránců; vědeli že neměli žádnou naději. S zřetelným prachem přicházející noxuské armády se šli vesničané usmířit s bohy. Synové a dcery Ionie se zhluboka a klidně nadechli, sledovali hvězdnou oblohu a očekávali blížící se jatka.

Ahřiných devět ocasú zasvištělo - jenom tik nervů. Její ostré smysly ji varovali před nebezpečím. Schovaná ve stínu vrby poslouchala, sledovala a čekala. Sledovala vesničany už několik týdnů. Sledovala je z dálky, no nikdy se neodvážila přiblížit. Slyšela rozhovory rodin při večeři, smích žen, které by mohli být její sestry a hry dětí. Ahri by je mohla poslouchat hodiny.

I když rozuměla národům i politice, její instinkt jí říkal, že v dnešním světě je něco špatně. Zvědavá a ze strachu z vesničanů se Ahri nadechla. Určila si původ jejího zneklidnění a rozběhla se do tmy.

Sedm noxuských zvědů se plížilo křovím, blížíc se k hoře. Tmavoocí a bojovní, muži ve svých rukou drželi své zbraně a plížili se při západu Slunce.

Ahri je v mžiku našla a pronásledovala je při přechodu lesem. Běžela mezi stromy, přičemž se při sledování jejich pohybů její zvědavost jenom zvětšovala. Jejich cíl mohla Ahri jenom hádat, ale zvítězila už v tolika bojích, že poznala vrahy, když je vidí.

Kapitán skupiny prohližel porost. Bez toho, aby přestali v pochodu, pošeptal krátký rozkaz muži za ním, který rozkaz posunul muži kráčejícímu za jeho zády. Ahri to neznepokojovalo a tak pokračovala v tichém pronásledování.

Najednou se sedm ruk napřáhlo pro sedm šípů.

„Teď!“ zařval kapitán. Noxusané vyslali hromadu šípů s jestřabími pírky směrem k Ahri. Vyskočila z keře, když se dva šípy přeřezaly jejím rukávem. Ahri je vytrhla a utekla do úkrytu. Její žluté oči zářily otřesem a hněvem. Tihle muži ji nemohli ohrozit.

Ahri otevřela své dlaně k obloze a ucítila čistou sílu jejího duchovního splynutí. Jejích devět ocasů se rozprostřelo do všech směrů a se zavrčením vytáhla bílý oheň ze vzduchu. Švihnutím její pěsti Ahri vyvolala tři kuličky vířivého ohně. Vyhnula se další salvě šípů předtím, než skočila k nejbližšímu stromu. Za stromem si připravovala své ocasy na skok zpět k útočníkům. Noxusané se roztrousili při její dopadu. Muž k ní nejbližší se ohnal nožem, který však jenom projel vzduchem. Ahri tancovala vedle svých protivníků s oslepující rychlostí.

Divoké klubka ohně pohltili tři nejbližší muže. Bílé ohně je sežehli, ale Ahri věděla útočit i jinak, než jen hrubou silou. Skákala ze stromu na strom, výše a výše. Všimla si kapitána skupiny schovaného mezi kořeny stromu s natáhnutým lukem. Kdyby mu dala šanci, bez problému by přostřelil šíp jejím okem. Potichu se přiblížila ke větvím nad kapitánovým úkrytem a vyřkla sladká slova, však s okouzlující silou.

„Člověku,“ zašeptala. „Pojď ke mně.“

Výraz kapitána se uvolnil. Se svou myslí ovládanou Ahri položil luk a vyšel ze svého úkrytu. Kouknul se nahoru očima plnýma zoufalstvým a touhy.

„Teď lez!“ řekla Ahri, posílajíc muži polibek.

Kapitán, kompletně v její moci, se vyškrábal na strom díky stupadlám na kmenu stromu. Ahri vyvolala kouli zářící energie do své dlaně, měla nevinný vzhled spojený s obrovskou silou. Napřáhla svojí ruku, zašklebila se a hodila ji dolů.

Orb prošel kapitánem a vrátil se zpátky do Ahřiny dlaně a jeho shořené tělo padlo na dno lesa se zaduněním. Zbylí zvědi utekli ve strachu, ale útěk byl stějně užitečný jako schovávání. Ahri skákala z větve na větev, s ocasy vířícími za ní, když zasáhla dva muže s bleskovými šípy energie.

Poslední muž spadl do spleti končetin, svírajíc své zlomené kosti, když Ahri vznešeně přistála vedle něj. Vzala krk noxusana a přiblížila svou tvář k jeho.

„Říkali jste si o to,“ zasyčela a zlomila muži krk s obrovskou silou.

Zůstávala jenom poslední úloha.

Ahri neměla výčitky za získaní své lidskosti od lidí, kteří ji nevěděli použít. Poklekla k padlému noxusanovi, cítila jak se jeho pulz ztrácí. Položila své dlaně na obě strany jeho tváře. Světlo jeho esence unikalo z jeho očí a úst a vzrušující pocit protékal skrz Ahri. Jeho lidskost se vlila do ní a cítila, že se její vnitřní liška stahovala s každým dálším úderem srdce. Její ocasy se vlnily v potěšením a její tvář zářila nadšením.

Ztracena v tomhle úžasným pocitu, Ahri uslyšela zvuk přicházejících kroků. Vesničané slyšeli zvuk boje a přišli zjistit, co se děje. Nemohli ji vidět takhle, vysávajíc co zůstalo z života umírajícího muže. V jejich očích by vypadala jako strašidelná bytost: zavrženíhodný ztracený míšenec, ani člověk ani zvíře.

Neochotně se Ahri vzdálila od své hostiny, sledujíc tvary hýbající se mezi stromy a keři. Poznala muže a ženu, které sledovala z dálky, pamatujíc si přátelství, o které doufala, že se jednou podělí.

Dnes to nebyl ten den a Ahri zmizela do temnoty lesa.

Citáty Editovat

Champion selection
"Máš chuť na nějakou neplechu jo?"
Při útoku
"Hra skončila."
"Teď patří mě."
"Na lítost je pozdě."
"Teď teprve začne ta pravá zábava."
"Nikdo mi nebude stát v cestě."
"Už nejsou k ničemu."
Při pohybu
"Půjdeme?"
"Dopřej mi to."
"Jak lákavé."
"Nedrž se zpátky."
"Pověz mi nějaké tajemství."
"Ty mi nevěříš?"
"Vím po čem touží."
Výsměch
"Mám ti rozbušit srdce? Nebo ho...ZASTAVIT! (posměšek)"
Vtip

ahri pomocí ocasů dribluje s orbem.

"Kdo chce se mnou hrát, radši by měl znát pravidla."
"Klidně zkus štěstí, Jestli si myslíš ze na mě máš. (posměšek)"
Smích
Ahriin smích.
Ahriin smích.
Ahriin smích.
Ahriin smích.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki