Fandom

League of Legends CZ/SK Wiki

Crystal Scar

1 107stránek na
této wiki
Add New Page
komentář1 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

LeagueOfLegends Dominion.jpg

Crystal Scar

Křišťálová jizva Editovat

Křišťálová jizva je Pole Spravedlnosti v Lize Legend vytvořené pro Dominion. Aréna představuje vesnici známou jako Kalamanda.

Dominion a Křišťálová jizva byly deaktivovány a vyjmuty ze hry 22. února 2016.

Příběh Editovat

Hlavní článek : Kalamanda
​​"Co si myslíte, že by se stalo, kdyby Liga Legend nezastavila Demacii a Noxus v Kalamandě ? Mohu to shrnout třemi slovy: šestá Runová Válka - RyzeSquare.png Ryze, zběhlý mágEditovat

Liga Legend neměla svá mírová nařízení během 21 let existence mezi Valoranskými městskými státy podrobena těžké zkoušce. Veškeré politické neshody těchto městských států mohly být bezpečně vyřešeny na Poli Spravedlnosti. Nikdy předtím nebyla Liga nucena zasahovat do  jakéhokoliv sporu

Kalamadna Camps.jpg

Demaciský (na levo) a Noxuský (na pravo) tábory před Kalamandou

Až tedy do incidentu Kalamandě.

Konflikt mezi Demacií  a Noxem v Kalamandě,ve vesnici zasazené v údolí Odyn Velké Bariéry, vyvolal první demonstraci síly Ligy. Vše to začalo, když se zde nalezl poklad v podobě nerostných surovin. Městské státy se sem hrnuly a doufaly, že ukořistí poklad samy pro sebe. Obrovské zisky získávané z těžby rozlehlých krystalových ložisek, a k tomu nález zlata a drahých drahokamů, zajistily prosperitu městských států.

Čas této prosperity neměl dlouhé trvání,  pokušení o plné kontrolování dolů se ukázalo jako příliš obtížné na to, aby městské státy odolaly. V několika měsících se Kalamandta proměnila z ospalé horské vesnice na oponu k rozpoutání války mezi dvěma starými a mocnými nepřáteli. Demacie a Noxus přišli převzít kontrolu nad vesnicí, zde byl také připravován atentát na Noxuského dlouholetého vůdce, Generála Borama Darkwilla.

Bitva  zuřila navzdory všem varováním, Liga se tak uchýlila k předvedení své síly. Liga vyvolala nad vesnicí dočasné pole,které uvěznilo její obyvatle i s bojovníky.Sílu takové magie nikdo neviděl od dob Runových Válek. Žádný z Valoranských státu neměl tušeni, že Liga takovou sílu má a je schopna ji použít. 

Kalamanda.jpg

Předělávání Kalamandy na Pole Spravedlnosti

Během přemisťování chycených lidí z vesnice, Liga zjistila, že používáním takové silné magie činí Kalamanadu zcela neobyvatelnou. Později bylo dočasné pole zrušeno, Kalamanda byla předělaná na nové Pole Spravedlnosti, "Křišťálovou Jizvu." Stojí zde jako mrázící vzpomínka na destruktivní následky magie v Runeteře a jako část dílu Ligy pro prosazení míru po celém Valoranu.

Časová osaEditovat

  • 13 Června, 20 BLD (Běžné ligové době) - Major Anson Ridley hlásí nález drahých nerostů a dvou nexusů ve vesnici Kalamanda. Liga a všichni starostové městských států si zavolali zástupce pro výzkum a težební účely.
  • 25 Ledna 21 BLD - Zemětřesení zapříčinilo kolaps Demáciského magnetového těžebního stroje Constrium. Uvězněný demáciští horníci jsou zachráněni o měsíc později, poblíž se objevilo mrtvé tělo noxuského vojáka což naznačuje noxuskou sabotáž.
  • 24 Února 21 BLD -  

V síti Wikia

Náhodná Wiki