Fandom

League of Legends CZ/SK Wiki

Diana Login

1 107stránek na
této wiki
Add New Page
komentáře10 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Ask not the sun why she sets, / Neptejte se slunce proč že pohaslo,
why she shrouds her light away. / proč že zahalilo své světlo.
Or why she hides her glowing gaze, / A proč že odvrátilo svůj pohled zářící,
when night turns crimson gold to grey. / když noc zahalila rudé zlato do šedi.

For silent falls the guilty sun, / Pro tiché pády viného slunce,
as day to dark does turn. / když se den změnil v tmu.
One simple truth she dare not speak, / O prosté pravdě, o níž mluvit nechce,
her light can only blind and burn. / její světlo oslepuje a pálí.

No mercy for the guilty, / A s viníky nezná slitování,
bring down their lying sun. / připravte je o jejich prolhané slunce.
Blood so silver black by night, / A v noci uzříte krev stříbrnou,
upon their faces pale white. / stékající po bledých tvářích.

Cruel moon, bring the end, / Krutý měsíc přináší konec,
the dawn will never rise again. / úsvit už nikdy znova nenastane.


Diana League of Legends Login Music02:17

Diana League of Legends Login Music

V síti Wikia

Náhodná Wiki