FANDOM


Avarosan.png

Avarosan

"Freljord, domov pro některé, hrob pro bezpočet dalších. Malé klany se rvou o právo vládnou této zmrzlé zemi po tisíciletí - všechny selhaly. Nyní se konečně objevili tři vznešení vůdci a shromáždili malé klany pod své praporce. Bouře války zatemní oblohu, když se jejich cesty zkříží, ale jakmile bude bitva u konce, lidé naleznou jen jeden kmen, který bude vládnou zemi."
Lissandra (úvod)
Freljord úvod - Lissandra (Freljord 2013)00:41

Freljord úvod - Lissandra (Freljord 2013)

"Je naší povinností mluvit o jednotě, tady, mezi ruinami naší minulosti. Náš lid je nyní rozdělen, roztrhaný na kusy starou nenávistí. Bratři a sestry, naším nepřítelem "nejsou" naši sousedé. Naším nepřítelem je země bez zákonů a dlouhé zimní noci. Je to hladu, chudoba, zoufalství a chaos. Podívejte se kolem sebe, tyto monumenty z dávných časů, každý starší a velkolepější než cokoliv, co vytvořili naše ruce. To je práce sjednoceného Freljordu, zlomky země, kterou můžeme napravit. Z těchto ruin může vybudovat velký národ. My jsme lid Freljordu a tato země patří nám všem.
Ashe (Avarosan)
Avarosan - Ashe (Freljord 2013)00:53

Avarosan - Ashe (Freljord 2013)

Winters Claw.png

Winters Claw

"Prosí o slitování, když slyší naše bubny, ale vlk nebere žádný ohled na kořist. Nesejeme zrní do země jako Avarosan. Nehlídáme v rozbitých ruinách jako Frostguard. Nemáme soucit se slabochy, protože odvaha je skutečnou spásou Freljordu! My jsme válečný pokřik větru, jsme síla hor. Jsme dráp zimy!"
Sejuani (Winter's Claw)
Winter's Claw - Sejuani (Freljord 2013)00:31

Winter's Claw - Sejuani (Freljord 2013)

Frostguard.png

Frostguard

"My jsme vyvolení, určeni k přijmutí darů od Strážců. Naše víra je testována nemilosrdným chladem a nekonečnou zimou. Zkouška ohněm, která oddělí hodné od nehodných, očistí pochyby a zanechá pouze čisté. Ostatní bojují jako zanedbané děti, malicherné hašteření, které nakonec ničeho nedosáhne. My máme cíl, připravit tuto zemi pro nové pány. Strážci se vrátí. Naše nadvláda je na dosah ruky."
Lissandra (Frostguard)
Frostguard - Lissandra (Freljord 2013)00:43

Frostguard - Lissandra (Freljord 2013)

Howling Abyss.png

Howling Abyss

"Toto je víc než jen most, však víš. Možná jednou byl jenom pouhá věc z kamení a malty, ale nyní nese tíhu celého Freljordu na svých bedrech. Osud této země byl rozhodnut zde, před mnoha lety, v dlouhé a kruté bitvě. Jen se podívej okolo a poslouchej, ten šum je více než jen vítr - je to nářek poražených, kteří byli kvílející hozeni přímo do propasti. Všichni už zapomněli, kdo tento most postavil a proč. Každý už zapomněl na tu válku, která dala tomuto místu jeho jizvy. Všichni kromě mě. Já tam byl! Viděl jsem tu bitvu! Umřel jsem zde a nikdy už neopustil toto místo! Byl jsem určen, abych strážil toto místo a zatroubil na můj válečný roh, když se naši nepřátelé vrátí. A teď, teď kvílení sílí, a já cítím něco zlého míhat se v propasti. Mé ruce šahají po mém válečném rohu. Toto místo brzy uvidí boj znova. Takový boj, který utvoří budoucnost Freljordu na věky věků. A pokud Freljord padne, zbytek světa padne taky. Ano, toto je více než jen most."
Greyor (Howling Abyss)
Howling Abyss - Greyor (Freljord 2013)01:25

Howling Abyss - Greyor (Freljord 2013)

"Howling Abyss. Bezedná propast obklopená starověkou pevností vytesanou do ledovce. Nikdo si nepamatuje, kdo postavil toto místo. Nikdo nezná jeho účel. Nikdo, kromě mě. Dávno před Ashí a Sejuani, předtím než magie roztříštila špičaté vrcholy hor, předtím než poušť pohltila Shurimu, byl to čas Tří Sester. Byli jsme tehdy tak mladé; Avarosa, Serylda a já, Lissandra. Tehdy zde žili Mraziví Strážci. Nevím, odkud přišli, ale vím, že byli velmi mocní. Dali nám dary, podělili se s námi o svou magii, dali nám nesmrtelnost. Pojmenovali nás Zleduzrození (Iceborn). Na oplátku jsme jim dali vše, co si přáli. Tuto mocnou pevnost, obrovskou říši, naši věrnost, byla to malá cena. Avarosa to tak ale neviděla. Jako rozmazlené dítě křičela po svobodě. Domáhala se volby. Zasela semena vzpoury a zrady. Tohle je místo, kde se to stalo. Na jedné straně Mraziví Strážci a na druhé Avarosa a její Zleduzrozená horda. Mnoho Zleduzrozených zemřelo ten den, ale nakonec Mraziví Strážci padli. Avarosa je vhodila do kvílející propasti. Nikdy jsem ji neodpustila... Dostala jsem svoji pomstu - ale to je jiný příběh."
Lissandra (30 sekund po hře na Howling Abyss)
Howling Abyss - Lissandra (Freljord 2013)01:47

Howling Abyss - Lissandra (Freljord 2013)

"Freljord, zmrzlé a pusté místo. Válka se blíží do Freljordu. Avarosan, nejvetší a nejsilnější z kmenů. Vedený Ashí, hledají mírumilovné sjednocení. Winter's Claw, nejvíce bojechtiví a brutální z kmenů. Vedený Sejuani, myslí si, že mír je jiné slovo pro slabost. Sejuani přísahala, že očistí tuto slabost. Skrze válku bude Freljord očištěn. Daleko na severu chrání mírumilovný Frostguard prastaré tajemství Freljordu - nebo tomu svět věří. Pravdou je, že Frostguard chrání mě, Lissandru. Zatímco se ostatní hašteří, my se připravujeme. Až přijde správný čas, tak udeříme. Nebudou nám moci odporovat, jsou to jen lidé. A když válka skončí, svět, náš svět, bude znovuzrozen v ledu."
Lissandra (Vstupte do Freljordu)
Vstupte do Freljordu - Lissandra (Freljord 2013)01:37

Vstupte do Freljordu - Lissandra (Freljord 2013)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki