Fandom

League of Legends CZ/SK Wiki

Get Jinxed

1 108stránek na
této wiki
Add New Page
komentář1 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Blah blah blablah. / Blah blah blablah.

Wanna join me, come and play. / Zkus se ke mě přidat, přijď si hrát.
But I might shoot you, in your face. / Ale mohla by sem tě střelit, do tváře.
Bombs and bullets will, do the trick. / Bomby a kulky budou stačit.
What we need here, is a little bit of panic! / Co zde potřebujeme je jen trocha paniky!

Do you ever wanna catch me? / Zkoušel jsi mě někdy chytit?
Right now I'm feeling ignored! / Právě teď se cítím ignorována!
So can you try a little harder? / Takže, můžeš to zkusit trochu lépe?
I'm really getting bored! / Já se opravdu začínám nudit!

Come on, shoot faster, / Pojď, střílej rychleji,
Just a little bit of energy! / jen trochu více energie!
I wanna try something fun right now, / Chci zkusit něco zábavného právě teď,
I guess some people call it anarchy! / myslím, že někteří lidé to nazývají anarchií!

Let's blow this city to ashes, / Vyhoďmě tohle město do vzduchu,
And see what Pow-Pow thinks. / a podívejme se, co si Pow-Pow myslí.
It's such pathetic neatness, / Je zde ubohý pořádek,
But not for long 'cause it'll get jinxed! / ale ne na dlouho, protože jej prokleji!

So much better, so much fun. / Mnohem lepší, tolik zábavy.
Let's start from scratch and, blow up the sun! / Pojďme začít od píky a pak vyhodíme slunce!

Come on, shoot faster, / Pojď, střílej rychleji,
Just a little bit of energy! / jen trochu více energie!
I wanna try something fun right now, / Chci zkusit něco zábavného právě teď,
I guess some people call it anarchy! / myslím, že někteří lidé to nazývají anarchií!

Let's blow this city to ashes, / Vyhoďmě tohle město do vzduchu,
And see what Pow-Pow thinks. / a podívejme se, co si Pow-Pow myslí.
It's such pathetic neatness, / Je zde ubohý pořádek,
But not for long 'cause it'll get jinxed! / ale ne na dlouho, protože jej prokleji!

Come on! / Tak pojď!
Come on! / Tak pojď!
And get jinxed! / A budeš proklet!

League of Legends Music Get Jinxed02:53

League of Legends Music Get Jinxed

V síti Wikia

Náhodná Wiki