FANDOM


Kalamanda je malá vesnice severně od Mogron Pass ve Valoranu. O vesnici poprvé vyšel článek v Žurnálu

JoJKalamandaBoomtown

Demacisjký (nalevo) a Noxuský (napravo) tábor ppřed Kalamandou

Spravedlnosti, kdy se v ní objevilo velké množství zlata a dva nexusy. Naleziště přimělo všechny městské státy, aby se utábořily v blízkosti a vyjednaly s vesnicí obchodní smlouvu, což mezi nimi vyvolalo velké napětí.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki