FANDOM


"We have waited so long for this day, we have been so patient. Now, my children, my Frostguard, it is our time. I have seen the future, and it is cold. The Watchers return and they are so pleased with you. They will take away your hunger. They will take away your pain. You will be reborn; like me, you will become Iceborn. We will take back what is ours. The other tribes won't be able to stop us, they are but snowflakes. And we are an avalanche."
Lissandra
"Čekali jsme dlouhou dobu na tento den, byli jsme tak trpěliví. Nyní, moje děti, můj Frostguarde, je náš čas. Viděla jsem budoucnost, a ta je chladná. Strážci se vrátili a jsou s vámi velmi potěšeni. Odejmou váš hlad. Odejmou vaši bolest. Budete znovuzrozeni; tak jako já, budete zrozeni z ledu. Vezneme si zpět to, co patří nám. Ostatní kmeny nás nebudou schopny zastavit, jsou jako vločky. A my jsme lavina."
Lissandra
Freljord - Lissandra (Freljord 2013)02:04

Freljord - Lissandra (Freljord 2013)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki