Fandom

League of Legends CZ/SK Wiki

Sion

1 107stránek na
této wiki
Add New Page
komentář1 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Šampión Příběh Taktika Galerie

SionSquare.png

Sion
- nemrtvý kolos
Cena: 1350 IP / 585 RP
Role: Fighter, Tank Datum vydání: 21.2.2009
Attackpower.png
Defensepower.png
Abilitypower.png
Difficulty.png
Staty (1. level - 18. level)
Zdraví / Health 420 (+70) Mana 200 (+45)
Regen. zdraví 7.5 (+1) Regen. many 7 (+0.6)
Síla útoku / AD 53 (+4) Brnění / Armor 18 (+3)
Rychlost útoku / AS 0.625 (+1.2%) Odolnost vůči magii / MR 30 (+1.25)
Dosah / Range 150 (na blízko) Rychlost pohybu / MS 345

Schopnosti Editovat

[P] Glory in Death (Slavná smrt)
Glory in Death.png

Když je Sion smrtelně zasažen, stane se na kratičkou chvíli nezacílitelným a pak propadne posmrtnému záchvatu zuřivosti, obnoví si 100% healthů a začne ztrácet procenta jeho maximálních healthů za sekundu. Sion se může volně pohybovat a útočit během této doby, získá 100% lifestealu, může útočít 1,75 attack speedem a způsobuje dodatečné zranění rovné 10% maximálních healthů jeho cíle jako on-hit physical damage (maximální zranění proti monstrům je 75). Jakmile mu dojdou všechny healthy, žemře.

Navíc Sion získá schopnost Death Surge na všechny svých naučených schopnostech.

[2] Death Surge (Nával smrti)
STATICKÝ COOLDOWN: 100
Death Surge.png

Active: Sion získá 50% bonus movement speed, který se snižuje po 1,5 sekundy. Cooldown schopnosti je vždy nabit při smrtelném zásahu a Sion jej může vždy aspoň jednou použít.

[Q] Decimating Smash (Ničivý úder)
DOSAH: ?
CENA: 50 / 55 / 60 / 65 / 70 mana
COOLDOWN: 10 / 9 / 8 / 7 / 6 s
Decimating Smash.png

Active - První použití: Sion začne schopnost nabíjet, tím si zvyšuje zranění schopnosti po 2 další sekundy. Pokud je nabíjení přerušeno CC, je cooldown schopnosti redukován.

Active - Druhé použití: Sion udeří svojí sekyrou do země, udělí physical damage v oblasti před ním a mírně slowne zasažené nepřátele. Pokud nabíjej tuto schopnost alespoň 1 sekundu, zasažení nepřátelé budou vyhozeni a zastunování po 1,25 sekundy, maximálně však 2,25 sekundy při maximálním nabití schopnosti. Minioni dostanou pouze 60% zranění.

  • Min. Physical Damage: 20 / 40 / 60 / 80 / 100 (+ 60% AD)
  • Max. Physical Damage: 60 / 120 / 180 / 240 / 300 (+ 180% AD)
[W] Soul Furnace (Výheň duší)
DOSAH: 550
CENA: 70 / 75 / 80 / 85 / 90 mana
COOLDOWN: 13 s po zničení štítu s
Soul Furnace.png

Passive: Pokaždé, když Sion zabije nějakou jednotku, získá 2 bonusové healthy k maximálním healthům. Pokud zabije velké monstrum nebo šampióna, získá 8 healthů.

Active: Sion kolem sebe vytvoří štít, který pohltí zranění až po 6 sekund. Pokud nebyl štít zničen, může po 2 sekundách znovu použít schopnost k odpálení štítu, udělí magic damage všem blízkým nepřátelům. Bonus damage z maximálních healthů cíle je omezen na 400 proti minionům a monstrům. Štít exploduje sám po 6 sekundách, pokud je do této doby aktivní. Detonace aktivací této schopností nezruší žádnou jinou aktivní schopnost.

  • Síla štítu: 30 / 55 / 80 / 105 / 130 (+ 40% AP) (+ 10% maximum healthů)
  • Magic Damage: 40 / 65 / 90 / 115 / 140 (+ 40% AP) (+ 10 / 11 / 12 / 13 / 14% max healthů cíle)
[E] Roar of the Slayer (Zabijákův řev)
DOSAH: ?
CENA: 25 mana
COOLDOWN: 12 / 11 / 10 / 9 / 8 s
Roar of the Slayer.png

Active: Sion zakřičí ve zvoleném směru, udělí magic damage první zasažené nepřátelské jednotce, slown ji a zmenší ji armor o 20% po 2,5 sekundy.

  • Magic Damage: 70 / 105 / 140 / 175 / 210 (+ 40% AP)
  • Slow: 40 / 45 / 50 / 55 / 60%

Pokud cíl není šampión, tak je cílová jednotka odhozena o ? jednotek, udělí 150% zranění všem zasaženým jednotkám, kterými projde, a stejný slow po 2,5 sekundy. Minioni a mostra nemůžou být odhozeni za terén.

  • Zvýšené zranění: 105 / 157.5 / 210 / 262.5 / 315 (+ 60% AP)
[R] Unstoppable Onslaught (Nezastavitelný masakr)
CENA: 100 mana
COOLDOWN: 140 / 100 / 60 s
Unstoppable Onslaught.png

Active - První použití: Sion se rozběhne ve zvoleném směru až po 8 sekund, během této doby nemůže použít žádnou schopnost nebo auto-útok, ale je imuní proti všem crowd control efektům. Sionům směr se mění s kurzorem myši během této doby, jenže jeho rychlost točení je velmi snížena.

Pokud Sion trefí nepřátelského šampióna nebo zeď, po plném 8 sekundovém nabití nebo novou aktivací schopnosti, udeří do země, udělí physical damage a vyhodí blízké nepřátele a slowne vzdálené nepřátele. Zranění a trvání CC je zvýšeno po několik prvních sekund běhu, maximum je 200% zranění a 1,75 sekundy CC.

  • Min. Physical Damage: 150 / 300 / 450 (+ 40% bonus AD)


V síti Wikia

Náhodná Wiki