Wikia

League of Legends CZ/SK Wiki

Sona

komentář1
922stránek na
této wiki

Šampión Příběh Galerie

Sona Buvelle
Maven of the Strings
Cena: IP 3150 RP 790
Atributy: Ranged, Recommended, Support Datum vydání: 20.9.2010
Staty
Health 340 (+70) Attack damage 47 (+3)
Health regen. 4.5 (+0.55) Attack speed 0.644 (+2.3%)
Mana 265 (+45) Armor 6 (+3.3)
Mana regen. 7.0 (+0.65) Magic res. 30
Range 550 Mov. speed 330

Schopnosti Editovat

Sona používá mechaniku postojů. Její základní schopnosti mají trvalou auru, které trvá, dokud neaktivuje další schopnost. Navíc, její aura zůstane 1 sekundu po změně postoje. Každá schopnost má také efekt po aktivaci. Sonina základní schopnost nastaví taktéž 0,5 sekundový cooldown pro ostatní dvě základní schopnosti.

Power Chord
PowerChord

Každé třetí kouzlo způsobí, že Sonin následující útok způsobí bonusové 8 + (10 × level) magické poškození a bonusový efekt závislý na posledním seslaném kouzlu.

Hymn of Valor
CENA: 45 / 50 / 55 / 60 / 65 mana
COOLDOWN: 7
HymnofValor

Postoj – Trvalá Aura: Sona zahraje hrdinský chorál, čímž zvýší všem spojeneckým šampiónům attack damage a ability power, dokud nezmění postoj.

 • Attack Damage & Ability Power: 4 / 8 / 12 / 16 / 20
 • Rozsah Aury: 2000

Activation: Od sony vyletí záblesky zvuku, které způsobí magického poškození dvěma nepřátelským jednotkám (upřednostňuje šampióny).Power Chord - Staccato: Pokud je tato schopnost poslední použitá, zdvojnásobí způsobené zranění.

 • Magic Damage: 50 / 100 / 150 / 200 / 250 (+ 70% AP)
 • Rozsah zacílení: 1400
Aria of Perseverance
CENA: 60 / 65 / 70 / 75 / 80 mana
COOLDOWN: 7
AriaofPerseverance

Postoj – Trvalá Aura: Sona zahraje árii Vytrvalosti, čímž zvýší spřáteleným šampiónům bonusový Armor a magic resist, dokud nezmění postoj.

 • Armor & Magic Resist: 3 / 6 / 9 / 12 / 15
 • Rozsah aury: 2000

Activation: Sona vyšle léčivé melodie, které vyléčí Sonu a nejvíce zraněného spřáteleného šampióna a na 3 sekundy zvedne jejich Armor a Magic Resist.Power Chord - Diminuendo: Pokud je tato schopnost poslední použitá, tak na 4 sekundy sníží o 20% zranění způsobené zasaženým cílem.

 • Heal: 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (+ 25% AP)
 • Bonus Armor a Magic Resist: 8 / 11 / 14 / 17 / 20
 • Rozsah zacílení: 2000
Song of Celerity
CENA: 65 mana
COOLDOWN: 7
SongofCelerity

Postoj – Trvalá Aura: Sona zahraje píseň hbitosti, čímž zvýší spřáteleným šampiónům Movement speed, dokud nezmění postoj.

 • Movement Speed: 4 / 8 / 12 / 16 / 20
 • Rozsah aury: 2000

Activation: Sona posílí spřátelené jednotky v okolí, čímž na 1,5 sekundy zvýší jejich Movement speed.Power Chord - Tempo: Pokud je tato schopnost poslední použitá, tak na 2 sekundy o 40% zpomalí cíl.

 • Bonus Movement Speed: 6% / 8% / 10% / 12% / 14%
 • Rozsah zacílení: 2000
Crescendo
DOSTŘEL: 1000
CENA: 100 / 150 / 200 mana
COOLDOWN: 140 / 120 / 100
Crescendo

Active: Sona zahraje její nejmocnější akord, čímž přinutí nepřátelské šampióny v prostoru před Sonou tančit na 1,5 sekund a způsobí jim magic damage.

 • Magic Damage: 150 / 250 / 350 (+ 80% AP)

Sonina základní schopnost nastaví 0,5 sekundový cooldown pro ostatní základní schopnosti.

Power Chord
PowerChord

Po vykouzlení 3 schopností udělí další Sonin základní útok 13 / 20 / 27 / 35 / 43 / 52 / 62 / 72 / 82 / 92 / 102 / 112 / 122 / 132 / 147 / 162 / 177 / 192 (+ 20% AP) bonus magic damage s dodatečným efektem, ten záleží na poslední použité schopnosti.

Hymn of Valor
DOSTŘEL: 700 / 300
CENA: 50 / 55 / 60 / 65 / 70 mana
COOLDOWN: 10
HymnofValor

Active: Sona vyšle záblesky zvuku, které udělí magic damage dvěma nejbližším nepřátelům v dosahu 700 jednotek, upřednostňuje šampióny.

 • Magic Damage: 50 / 100 / 150 / 200 / 250 (+ 50% AP)

Sona získá auru o poloměru 300 jednotek po 3 sekundy, Sona a zasažení spojenci získají bonus damage při dalším základním útoku během dalších 3 sekund, tato doba je prodloužena o 0,5 sekundy za každého zasaženého spojence.

 • Magic Damage při zásahu: 40 / 50 / 60 / 70 / 80 (+25% AP) (+ 10 / 20 / 30)

Power Chord Charged Power Chord - Staccato: Pokud je tato schopnost použita jako poslední, nabitý Power Chord udělí 50% bonus damage.

Aria of Perseverance
DOSTŘEL: 1000 / 300
CENA: 65 / 70 / 75 / 80 / 85 mana
COOLDOWN: 10
AriaofPerseverance

Active: Sona vyléčí sebe a nejvíce zraněného spojeneckého šampióna v dosahu 1000 jednotek. Léčba je zvýšena o 1% za každé 1% chybějících healthů cíle.

 • Léčba: 25 / 50 / 75 / 100 / 125 (+ 25% AP)

Sona získá auru o poloměru 300 jednotek po 3 sekundy, Sona a zasažení spojenci získají štít, který zmenšuje příchozí zranění po 1,5 sekundy, tato doba je prodloužena o 0,5 sekundy za každého zasaženého spojence.

 • Síla štítu: 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (+20% AP) (+ 10 / 20 / 30)

Power Chord Charged Power Chord - Diminuendo: Pokud je tato schopnost použita jako poslední, nabitý Power Chord zredukuje odchozí zranění cíle o 20% (+ 2% za 100 AP) po 3 sekundy.

Song of Celerity
DOSTŘEL: 300
CENA: 65 mana
COOLDOWN: 10
SongofCelerity

Active: Sona získá vysoký bonus movement speed po 3 sekundy, který se postupně snižuj do hodnoty bonusu aury.

 • Vlastní Bonus: 13 / 14 / 15 / 16 / 17 % (+7.5% per 100 AP)

Sona získá auru o poloměru 300 jednotek po 3 sekundy, Sona a zasažení spojenci získají % bonus movement speed po 1.5 seconds.

 • Aura/Snížený Bonus: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 % (+ 2 / 4 / 6 %)

Power Chord Charged Power Chord - Tempo: Pokud je tato schopnost použita jako poslední, nabitý Power Chord slowne cíl o 40% (+ 4% za 100 AP) po 2 sekundy.

Crescendo
DOSTŘEL: 1000
CENA: 100 / 150 / 200 mana
COOLDOWN: 140 / 120 / 100
Crescendo

Passive: Každý level zlepšuje Sone aura bonusy.

Active: Sona zahraje svůj nejmocnější akord, čímž přinutí nepřátelské šampióny v linii tančit (stun) na 1,5 sekundy a způsobí jim magic damage.

 • Magic Damage: 150 / 250 / 350 (+ 50% AP)


V síti Wikia

Náhodná Wiki