Fandom

League of Legends CZ/SK Wiki

Viktor/Příběh

< Viktor

1 107stránek na
této wiki
Add New Page
komentáře2 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh Editovat

Poměrně brzy ve svém životě objevil Viktor své zapálení pro vědu a invenci, konkrétně v oblasti mechanické automatizace. Docházel na prestižní Zaunskou Techmaturgyckou Kolej (techmaturgie = spojení magie a technologie, např. blitzkrank, orianna) a vedl tým, který zkonstruoval Blitzcranka – vědecký průlom, o kterém doufal, že ho vynese na vrchol své profese. Naneštěstí byl jeho triumf uzmut Profesorem Stanwickem, který získal všechna ocenění za vývoj Blitzcrankova vnímáni a později využil Viktorův výzkum k oživení Urgota. Viktorovo domáhání se spravedlnosti nepřineslo žádnou odezvu a on sám se brzy potopil do hlubin deprese. Odešel z Koleje a zabarikádoval se v jeho vlastní privátní laboratoři, přetínajíc tak pouta se všemi lidskými bytostmi. Tam v tajnosti započal projekt, o který ho nebude moci připravit nikdo jiný. Toužíc po revoluci v jeho oboru a zároveň po eliminaci závistivých lidských emocí, jenž v něm manifestovali, navrhl součástky k nahrazení a vylepšení jeho vlastního těla. Když se Viktor znovu vynořil na povrch, nezůstala téměř žádná stopa po muži, jímž původně byl.

Nejen, že nahradil většinu své anatomie, dokonce i jeho osobnost se změnila. Jeho předchozí naději o lepší společnosti vystřídala posedlost něčím, co on sám nazýval „skvostnou evolucí“. Viděl sám sebe jako patrona a průkopníka Valoranské budoucnosti – budoucnosti, ve které se člověk zřekne vlastního masa ve prospěch nadřazenějších hextech augmentací. I když byl Viktorův vzhled přijat s těžkou skepsí, vědci byli ohromeni sofistikovaností jeho mašinérie. Sjednocení své mysli s technomaturgickými stroji mu umožnilo drasticky zrychlit pokrok svého výzkumu. Jeho přeměna ho zbavila toho, čemuž on sám přezdíval emocionální slabost, avšak i tak bylo možno rozpoznat jakýsi plíživý zbytek nelibosti vůči Profesoru Stanwickovi. Viktor se přidal k League of Legends, aby postavil své vynálezy proti těm největším protivníkům, jaké může Valoran poskytnout a aby opravil jakoukoli zbylou slabost či neefektivnost.

"V rukou jednoho je techmaturgie nástroj. V rukou druhého je osvobozením."
Viktor

Přátelé: Blitzcrank, Urgot

Nepřátelé: Jayce, OriannaV síti Wikia

Náhodná Wiki